Серія книжок із STREAM-освіти

понеділок, 26 вересня 2016 р.

Логіки світу: що, чому, як саме

Відповіді на деякі запитання


Час йде, багато чого змінюється… Цю статтю я написала тоді, коли ще не було технології «Логіки світу», а були заняття розвивального спрямування, які я назвала навчальний розвивальний курс «Логіки світу». Назва дуже незвична (мені допоміг придумати її мій тодішній начальник), тому виникали запитання і це була стаття-відповідь. А ще це була моя перша стаття у педагогічній пресі: вона опублікована у газеті «Дитячий садок» (Всеукраїнське видавництво «Шкільний світ»). Озираючись назад, читаючи цю статтю я не захотіла виправити ані рядочка, тож читайте про те, що таке технологія «Логіки світу».


Сьогодні система дошкільного навчання має, на мій погляд, давати дітям не лише знання, а й сприяти розвитку творчого мислення й інтелектуальних здібностей. Одним з основних завдань педагога має бути завдання не просто накопичення знань дітей, а завдання навчити їх міркувати, грамотно обгрунтовувати свою точку зору, самостійно приймати рішення, не боятися задач з багатьма варіантами розв’язку. Цій меті сприяє впровадження у навчання розвивальних курсів, які побудовані на основі нових інформаційних технологій. «Логіки світу» є одним з прикладів такого курсу (далі вживаю не «курс», а «технологія»).

Чому технологія називається саме так? Для кожного типу завдань визначаються об’єкти вивчення (об’єкти навколишнього світу), операції над ними і правила їх використання, тобто для кожного типу завдань задається логіка. Об’єкти вивчення і операції над ними вибираються зрозумілі і цікаві для дитини, тому малюки швидко і невимушено орієнтуються. Вони навіть можуть придумувати свої операції над об’єктами логіки.

На мою думку, починати розвивати мислення дітей потрібно вже під час навчання в дитячому садку: потім (в старших класах школи) буде важко надолужити те, що втрачено, зробити мислення дітей нестандартним, навчити їх міркувати самостійно. Тому за технологією «Логіки світу» навчаються діти від 4 до 12 років.

Технологія «Логіки світу» призначена для всіх дітей, а не тільки для математично обдарованих. (До речі, в ранньому віці в більшості випадків ще неможливо визначити наскільки потрібна буде математика в подальшому житті дитини, зате точно відомо, що кожній дитині потрібно вміти самостійно міркувати, яку б спеціальність вона не обрала.)

Заняття за технологією «Логіки світу» проводяться у формі інтелектуальної гри. Діти в легкій для сприйняття, цікавій формі розв’язують оригінальні математичні завдання, завдання з геометрії, теорії множин, математичної логіки, конструювання, комбінаторики, завдання, що сприяють естетичному вихованню та розвитку загальної культури дітей.
Для вирішення завдань від дітей не вимагається якихось особливих математичних знань. Більш ніж достатньо тих знань з математики, якими діти оволодівають в звичайному дитячому садку і в звичайній школі: вони повинні знати основні типи геометричних фігур (квадрат, прямокутник, круг, трикутник, чотирикутник, багатокутник) і вміти рахувати.

На заняттях технології «Логіки світу» малята із задоволенням розв’язують завдання пошуку закономірностей вибору й розташування геометричних фігур, складних об’єктів та їх композицій; завдання на конструювання багатокутників та силуетів за розділеними і нерозділеними зразками; завдання-ігри з використанням правил; завдання про випадкові та вірогідні події; завдання на вкладеність геометричних фігур тощо.
Діти закріплюють свої уявлення про геометричні фігури, вчаться розділяти складні фігури на більш прості, порівнювати предмети за різними ознаками, домагатися поставленої мети, використовуючи лише заданий (чітко обмежений) набір засобів - елементів для конструювання та правил їх використання.

При рішенні завдань, на мій погляд, необхідно звертати увагу не тільки на правильність розв’язку кожного завдання (дитина може знайти свій власний варіант відповіді), а й на обґрунтування рішення. Дитина може, на погляд дорослого, розв’язати завдання неправильно, але, особливо в цьому випадку, потрібно звернути увагу на обґрунтування відповіді. Дитина повинна, насамперед, навчитись доводити, що її рішення також можна вважати правильним. Це той випадок, коли пояснення і процес розв’язку завдання можуть бути важливішими ніж сам результат розв’язку. Про це читайте у публікації «Нестандартні відповіді на стандартні запитання»

Багато завдань мають кілька варіантів розв’язку. Знайдіть разом з дитиною кілька варіантів рішення такого завдання і проаналізуйте їх. Які розв’язки схожі один на одного, а які відрізняються один від одного? Чим відрізняються розв’язки? Яке завдання має лише одне рішення? Спробуйте пояснити, чому це завдання має тільки одне рішення.

Із завдань кожного типу будуються ланцюжки за принципом «від простого до складного» так, що найпростіші завдання діти розв’язують без великих труднощей, поступово завдання ускладнюються і, дитина в більшості випадків навіть не помічає переходу від простих завдань до складних.
Такі ланцюжки завдань, на мій погляд, гарні тим, що проблема складності, неможливості розв’язати завдання не стоїть перед дитиною. Завдання не лякають складністю, а навпаки, приваблюють дітей результатом рішення (яскравий малюнок, прикраса для ялинки тощо). У дітей не губиться цікавість до навчання та до предмету, що вивчається. Вони фантазують, вигадують свої цікаві завдання, навчаються за допомогою гри.
Давайте роздивимось завдання з такого ланцюжка, у яких потрібно знайти закономірності в розташуванні геометричних фігур і різноманітних складних об’єктів в рядах.
У найпростіших завданнях діти шукають закономірності розташування геометричних фігур у ланцюжках. Деякі з цих завдань пропонуються навіть дітям 4 років.

Задача 1

Уважно роздивись цей малюнок. Розкажи, в якому порядку розташовані квадрати в ланцюжку.
Обведи олівцем наступний квадратик в ланцюжку. Намалюй сам останній квадратик цього ланцюжка.Уважно роздивившись малюнок, діти часто відповідають: «Хтось построїв квадрати за зростом». Не наполягайте на точності відповіді відразу ж (в перших завданнях). Діти висловлюють свою думку так, як розуміють. Вони намагаються порівняти порядок розташування фігур з тим, що вони бачать у повсякденному житті. Їх порівняння бувають дуже влучними і, найголовніше, зрозумілі для них. Але зроблено лише перший крок до відповіді.
Задайте дітям додаткові запитання, і їх відповідь стане більш точною. Розкажи, який квадратик стоїть першим в ланцюжку? Чим він відрізняється від останнього? Чим перший квадрат відрізняється від наступного квадрата в ланцюжку? Розкажи, як розташовані квадрати в ланцюжку? «Ланцюжок починається з найменшого квадрата, потім намальовано більший квадрат, потім — ще більший… Останній квадрат ланцюжка — найбільший». Після такої розмови дітям вже неважко самостійно намалювати останній квадрат ланцюжка.
Потім можна розв’язувати завдання на пошук складніших закономірностей.

Задача 2

Подивись уважно на малюнки. В якому порядку намальовані геометричні фігури? Добудуй ланцюжки геометричних фігур.При рішенні таких задач дитина навчається знаходити послідовності розташованих поряд геометричних фігур, що повторяються. Як тільки така послідовність знайдена, дитина досить швидко будує продовження ланцюжка геометричних фігур.
Якщо у дитини виникають труднощі при пошуку таких закономірностей, запропонуйте їй розказати, які геометричні фігури входять в даний ланцюжок. Нехай дитина поміркує над порядком розташування геометричних фігур в заданому ланцюжку.
Геометричні фігури в ланцюжку розташовані в якомусь визначеному порядку чи ні? Які геометричні фігури повторяються в ланцюжку? Чи є в ланцюжку кілька розташованих поруч геометричних фігур, які потім повторяються?
Тепер вже нескладно виділити геометричні фігури в ланцюжку, що повторяються, і побудувати продовження даного ланцюжка відповідно до знайденої закономірності.
Навіть якщо дитина легко знаходить закономірності розташування геометричних фігур, обов’язково запропонуйте їй обґрунтувати свою відповідь. Чому побудовано саме таке продовження ланцюжка геометричних фігур?
У технології пропонуються задачі на пошук закономірностей в розташуванні більш складних об’єктів (хатинок, ялинок, квітів тощо). В таких завданнях діти вставляють в ряд пропущені предмети або продовжують ряд предметів відповідно до знайденої закономірності.
Під час рішення особливо важливо навчити дітей обґрунтовувати його, оскільки досить часто діти знаходять багато варіантів. Педагог завжди повинен пам’ятати, що діти міркують по-своєму, і тому знаходять навіть такі варіанти рішень, про які доросла людина і подумати не могла б. Розгляньте  з дітьми різні варіанти рішення завдання, і обов’язково вислухайте пояснення дітей до рішень. За допомогою саме таких завдань діти навчаються розглядати проблему «під різними кутами зору», порівнювати різні варіанти рішень, сприймати іншу точку зору, слухати пояснення іншої людини.

Задача 3

Подивись уважно на малюнок. Як ти гадаєш, що я пропустив? Домалюй там, де стоїть знак запитання.
Поясни своє рішення.При розв’язуванні таких задач запропонуйте дитині уважно роздивитися, що зображено на малюнку. Чи є щось спільне в усіх зображених предметів? Чим предмети на малюнку відрізняються один від одного? Відповідно до якої закономірності змінюється кожна частинка намальованих предметів?
У задачі намальована ціла вулиця хатинок. Одна хатинка пропущена. Деякі хатинки відрізняються одна від одної вікнами, дахами, у одних хатинок з труби на даху йде дим, а у інших — ні.
Який вигляд має пропущена хатинка? У складі кожної хатинки є однаковий квадрат. З нього ми й почнемо малювати пропущену хатинку. Далі визначимо, який у пропущеної хатинки буде дах. Дахи у хатинок повторюються через один, тому у пропущеної хатинки має бути дах, схожий на трапецію. Вікна у хатинок теж повторюються через одне, тому у пропущеної хатинки вікно буде круглим. Димохід є у кожної хатинки, тому ми намалюємо його і в пропущеної. Тепер поміркуємо, чи буде з димоходу йти дим. Якщо уважно подивитись на малюнок ми помітимо, що серед перших трьох хатинок диму немає тільки в середній; у наступній і останній хатинках дим є. Тому і у пропущеній хатинці дим з димоходу не йтиме. От і намалювали ми пропущену хатинку на вулиці.


науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України,
автор технології «Логіки світу»
для дітей від 4 до 12 роківАвтор: Ірина Стеценко

середа, 21 вересня 2016 р.

Конструювання: перші підсумки-роздуми

Заняття з пізнавального конструювання у Дошкільній академії «УнікУм» Інституту обдарованої дитини НАПН України


Ще не закінчився вересень, а мені вже хочеться підбити перші підсумки. Можливо я і поспішаю? Але вважаю: якщо хочеться, то можна. Тож, у Дошкільній академії «УнікУм» Інституту обдарованої дитини НАПН України ми працюємо вже майже місяць. Ділюся міркуваннями-спостереженнями.


Цього року ми працюємо з малятами всіх віків — від раннього до старшого дошкільного. У нас 3 групи: ранній вік, молодший дошкільний вік, середній та старший вік (поки що ця група об’єднана).
Ніколи не думала, що буду писати методику для дітей раннього віку, але… діткам подобається, маємо вже перші успіхи.

Дітки раннього віку вже почали займатися без батьків, потроху вони навчаються працювати ще не разом, а рядом. Малята потроху все впевненіше працюють з конструктором, є у нас і обов’язкова частина заняття з вільного конструювання — галявина з квітами, прикраси для будиночка тощо. Діткам подобається не тільки конструювати, а й гратися моделями і це дуже приємно.

Під час занять проводимо пізнавальну розмову з малятами: для малючків раннього віку вона зовсім коротка — ми розповідаємо про те, що вони конструюватимуть, навіщо це потрібно; для діток молодшого віку — ставимо акцент на властивостях майбутньої конструкції (наприклад, чому у будки для песика немає дверей, без чого будиночка не буває), а для малят середнього і старшого віку — ще й додаємо закріплення математичних понять.

Звичайно, складність конструкцій для малят різного віку також різна, але основні підходи ми не міняємо. Ми робимо акцент не на конструюванні за зразком (хоч таку форму роботи ми використовуємо, коли створюємо складні конструкції — це здебільшого тваринки: дітям дуже подобається їх будувати, але поки що вони не можуть їх конструювати самостійно (не вистачає досвіду, але все ще попереду)), а на передачі технології конструювання — педагог розповідає дітям, як і чому треба конструювати, діти «підхоплюють» принцип і діють за ним. На цьому тижні такий підхід ми використали вже і з малючками раннього віку.
Переваги такого підходу ми побачили ще у перший рік роботи в Академії: батьки розповідали нам, що діти використовують під час конструювання вдома прийоми, які показав педагог на занятті, іноді це відбувається на конструкціях іншого виду (наприклад, на занятті ми використовували цікавий прийом під час конструювання песика, а вдома діти використовували його будуючи казковий палац).
Ще однією перевагою такого підходу є те, що діти з часом зможуть плідно працювати і з конструкторами інших типів.
А ще на кожному занятті ми обов’язково відводимо час на вільне конструювання — діти або продовжують будувати вже розпочату конструкцію (наприклад, створюють самостійно дах будиночка), або будують щось навколо конструкції під час гри (міні-чоловічки прийшли в гості до песика, тож треба побудувати для них стіл із лавочками).
Приємно, що діти не тільки конструюють, а й із задоволенням грають тим, що побудували: по-перше, їм подобається результат своєї роботи, по-друге, вони бачать, що створене ними дійсно потрібно.
Таким чином діти навчаються конструювати самостійно, придумувати конструкції, бачать потрібність своєї роботи.
З досвіду власної роботи знаю як складно малятам будь-якого віку (чим старші малята, тим складніше це робити) перейти від роботи за зразком до створення чогось власного. Часто у цей час у малят опускаються руки: вони не знають з чого розпочати, як і що робити. Тож педагогу дуже складно активізувати фантазію малят, та й просто зацікавити такою роботою, адже навчити творити неможливо.
Наші вихованці з перших занять привчаються творити самостійно, їм це подобається, тому з часом приходить майстерність, конструкції стають все досконалішими, діти звертають увагу на стійкість і міцність конструкцій.

А тепер зазирнемо на наше заняття і подивимося конструкції діток.
Дітки раннього віку будували хатинку для песика: педагог розповідала як її треба робити, допомогла поставити віконечка і зробити основу даху. Дах малята вперше створювали самостійно.

Малята молодшого віку будували маленького песика, вивчали новий прийом — ставили кубики перевертаючи їх (знизу основи конструкції), самостійно створювали галявинку для песика.
Старші дітки створювали песика спочатку за розповіддю вихователя, фактично тільки голівку будували за зразком, будиночок для песика малята придумували-створювали самостійно: подивіться, який цікавий дах вийшов у них, який чудовий двоповерховий будиночок. І дітки розповідали, що перший поверх — для песика, другий — для його друзів-пташок. Усі будиночки різні!Молодці малята! Зі мною працює найкращий у світі педагог-конструктор!


Тож, далі буде :))


науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України,
автор технології «Логіки світу»
для дітей від 4 до 12 роківАвтор: Ірина Стеценко

четвер, 8 вересня 2016 р.

Технологія «Логіки світу»: впровадження

Заняття у Дошкільній академії «УнікУм» Інституту обдарованої дитини НАПН України


Цей тиждень для нас з Капітошкою — святковий! Розпочався навчальний рік у Дошкільній академії «УнікУм» Інституту обдарованої дитини НАПН України. У нас пройшли знаття з ЛЕГО-конструювання, логіки та математики, інформаційної культури.

А тепер про все по-порядку…


Пізнавальне конструювання


Занять з конструювання малеча завжди з нетерпінням чекає, замовляє конструкції, ще й вдома у нас дітки конструюють (приємно, що і під час домашнього конструювання малята використовують вміння, отримані на наших заняттях)…
Ми зробили їх інтегрованими: спочатку — пізнавальна бесіда (ми розповідаємо дітям казкову історію про те, що конструюватимемо), потім — конструювання за показом вихователя (педагог показує як і що треба робити, пояснює тонкощі, підказує, малята будують власну конструкцію), конструювання за уявою (вільне конструювання) — педагог задає тему (наприклад будуємо галявину для курчатка Сонечка), дає дітям необхідні елементи конструктора, малята працюють самостійно, педагог за потреби підказує, фінал заняття — сюжетна гра (діти обігрують конструкцію, самостійно дороблюють те, що їм потрібно для гри).
Таким чином, діти будують та грають, роблять свою конструкцію неповторною, такою, як їм подобається, як потрібно для гри.

На цьому тижні перше заняття — знайомство з педагогом, з новою діяльністю, а ще з героями всіх наших історій — моїм незмінним помічником Капітошкою та курчатком Сонечком.
Для всіх дітей тема одна, але акценти різні.
Дітки молодшого віку — слухали казку, приймали у ній участь, а потім конструювали маленьке курчатко та велике гніздечко для нього (педагог розповідала, чому, як і що треба виконувати, діти будували самостійно — таким чином діти вивчали технологію конструювання), рядом з гніздечком одразу виросла і галявина з квітами (це вільне конструювання).

Малята середнього та старшого віку під час інтерактивної пізнавальної казки закріплювали математичні поняття — рахували, повторювали кольори, визначали що вище, що нижче, шукали на малюнку що одне, а чого багато. Конструкція курчатка для цих діток була вже набагато складнішою, ніж для малят, а потім дітки самостійно будували будиночок (курник) для курчатка та його мами, братиків і сестричок. Діти самі визначали скільки вікон у ньому буде, як вони будуть розташовуватися, скільки поверхів буде у будинку та яким буде дах. Тож у всіх вийшли різні будиночки. Це дуже здорово!

Логіка та математика


На першому занятті з логіки та математики малята (3–4 років) завітали у казкову країну, де у всіх жителів були дивовижні домівки. Діти роздивлялися будиночки, визначали, що у них особливого і хто з мешканців казкової країни із задоволенням житиме там. Потім дітки повторювали геометричні фігури, будували з них свої будиночки, робили їх різними.
Протягом заняття діти відкривали замок від воріт до казкової країни, впевнено крокували стежинками, танцювали.

Інформаційна культура


Перше заняття — це перше знайомство з давно знайомим незнайомцем — поняттям, про яке дітки вже дещо знають, користуються ним, але не акцентується їх увага на його властивостях, потрібності для людей, важливості, деяких правилах користування тощо. Це поняття — ІНФОРМАЦІЯ.
Отже, педагог і діти досліджували що таке інформація, звідки вона береться, для кого і для чого вона, коли потрібна. Діти зрозуміли, що інформація має бути зрозумілою адресату, обов’язково дійти вчасно, адже з часом вона може стати не потрібною.

Щиро вітаю всіх педагогів з першими заняттями! Творчості, наснаги, натхнення, цікавих хвилинок спілкування з малятами.І ще: кожний науковець мріє, щоб його ідеї підхопили інші, щоб його розробки були потрібні творчим педагогам, щоб його роботи були цікавими і корисними іншим. Я щасливий науковець, адже майже нічого у мене не лежить в столі: все діє і я маю змогу бачити це! Дякую педагогам за творчість, небайдужість та плідну співпрацю!


Далі буде…


науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України,
автор технології «Логіки світу»
для дітей від 4 до 12 роківАвтор: Ірина Стеценко

понеділок, 5 вересня 2016 р.

У «Дошкільному містечку»: новий випуск про гру

Моя нова стаття — нова тема


Напередодні нового навчального року вийшов новий номер чудового яскравого журналу «Дошкільне містечко». У журналу ювілей — 5 років! Зичу його колективу натхнення, наснаги та вдячних читачів! Так тримати і надалі! Надаю слово головному редакторові журналу.
Головний редактор журналу «Дошкільне містечко», методист Славутицького міського методичного центру Ірина Терещенко зазначає, що тематично новий номер «Дошкільного містечка» присвячений дитячій грі. Гра — джерело розвитку дитини, у грі дитина — творець. Педагогічна спільнота відводить ігровій діяльності особливе місце, оскільки дитині необхідні яскраві, різноманітні життєві враження, образ світу, як говорять психологи.
Гра має місце і в житті дорослої людини. Тож відкрити номер ми вирішили невеликим інтерв’ю, яке п’ятирічна дівчинка Іра, вихованка васильківського дитячого садка, бере в себе ж, майбутньої, — методиста з дошкільної освіти Ірини.
Як завжди, підготовано публікації, які є актуальними на сьогодні.

ЧИТАЙТЕ у номері
ІНТЕРВ’Ю — І. Терещенко. Із минулого в майбутнє
ЖУРНАЛУ 5 РОКІВ — О. Коваленко. Щирі вітання мешканцям «Дошкільного містечка»: творцям, дописувачам і читачам
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ — О. Ліннік. Способи організації діалогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку
ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ КОЛЕГ — І. Стеценко. Конструюємо математичні історії та граємо у них
БАТЬКІВСЬКА ВІТАЛЬНЯ — Л. Олійник. Дидактичний супровід ігор малят — активізація спонтанної діяльності
ВІРШІ ПРО ВСЕ НА СВІТІ — О. Тимофієва. Вірші для малят і для тих, хто виколисує Націю
ПРОГУЛЯНКИ СЛАВУТИЧЕМ — Т. Ложкіна. У фонтані пострибаємо — сонячного зайчика впіймаємо
ПОДІЇ ДОШКІЛЛЯ — Топ-7 подій у дошкіллі Славутича
ВЕРНІСАЖ — І. Терещенко. Веселкова палітра картин Наталії Дерев’янко

Тож у мене у «Дошкільному містечку» вийшла перша стаття: я зробила спробу поєднати гру, заняття та казку; математику та конструювання; серйозне та дивовижно-казкове. Ну, а як у мене вийшло — вирішувати Вам і Вашим вихованцям. Сподіваюсь, моя стаття знайде не тільки читачів, а ще й випробовувачів!
Для моїх читачів — невеличкий сюрприз. Ось так я змоделювала казку про коротких і довгих черв’ячків у спеціальній програмі. Цікаво, що вийде у Вас? Буду рада, якщо відгукнуться випробовувачі.
Прочитати журнал «Дошкільне містечко» Ви можете за посиланням

Ласкаво просимо на сайт Ірини Терещенко!


науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України,
автор технології «Логіки світу»
для дітей від 4 до 12 роківАвтор: Ірина Стеценко