Серія книжок із STREAM-освіти

неділя, 21 вересня 2014 р.

Від однакового до різного — один крок!

Бесіда з дорослими і дітьми про властивості геометричних фігур


Ми дійсно зрозуміли зміст певного поняття тоді, коли можемо ним активно користуватися, коли можемо зрозуміло пояснити зміст поняття іншому, коли можемо добирати аналогії, яскраві порівняння… Тобто коли привласнили набуті знання, коли можемо далі розвивати ці знання, коли на їх основі у нас з’являються ідеї, коли ми можемо вільно діяти і фантазувати. Задачі, про які я розповідаю у цій статті, спрямовані саме на поглиблення і привласнення знань про властивості геометричних фігур. 

Задачі раджу розв’язувати з дошкільнятами, але вони також можуть зацікавити і молодших школярів (якщо у дітей є прогалини у знаннях або педагогу потрібні легкі нестандартні задачі для роботи з дітьми на початку навчального року). Взагалі цікаво і корисно такі задачі розв’язувати з дітьми різного віку (з одними — на поглиблення знань, з другими — на швидкість, з іншими — навчаючи працювати разом): одразу видно прогрес дітей.

Діти 45 років вже знають досить багато типів геометричних фігур (квадрат, прямокутник, трикутник, круг), вивчають їх основні властивості (тип, форма, розмір, колір). Дуже важливо, щоб діти не тільки формально вивчили властивості геометричних фігур і вміли відповідати на запитання, чим одна фігура відрізняється від іншої, а й розуміли суть кожної властивості, вміли усвідомлено використовувати властивості геометричних фігур при розв’язуванні завдань.


У технології «Логіки світу» таким нестандартним задачам приділяється досить велика увага. При розв’язуванні цих задач діти вчаться виділяти властивості, які відрізняють одну геометричну фігуру від іншої (тип, форма, колір, розмір); будують групи геометричних фігур, які відрізняються одна від одної заданими властивостями. Діти самостійно обирають властивості, за якими геометричні фігури в групі будуть відрізнятись одна від одної.

Спочатку діти розв’язують задачі на порівняння геометричних фігур за одною або двома властивостями.

Задача 1

На малюнку ти бачиш 5 однакових трикутників. Зроби так, щоб вони відрізнялись один від одного.Як трикутники можна зробити різними? Трикутники однакові тому, що всі вони мають однакову форму, однаковий розмір і однаковий колір. Яку властивість трикутників ми можемо змінити? Тільки колір, адже трикутники намальовані і ми не можемо псувати картинку. Як змінити колір трикутників, щоб вони стали різними? Взяти кольорові олівці і зафарбувати трикутники різними кольорами. Кожний трикутник буде мати свій колір. Тепер трикутники будуть відрізнятись один від одного кольором.
Як і багато інших задач технології «Логіки світу», ці задачі мають кілька варіантів розв’язування. Порівняйте разом з дітьми різні варіанти. Чим вони відрізняються? Які варіанти розв’язування відрізняються один від одного новим підходом, а які — ні? Запропонуйте дитині поміркувати, яку мінімальну кількість кольорових олівців потрібно використати для розв’язання задачі. В даному задачі мінімальна кількість кольорових олівців — чотири (один трикутник можна залишити білим).
Діти 5 років можуть навіть обійтись і одним кольором при розв’язуванні цієї задачі: один трикутник зафарбувати як завжди, один — лишити білим, а інші трикутники зафарбувати узорами вибраного кольору (наприклад, клітинками, рисочками, крапочками, квіточками і т. ін.).
Дітей п’ятирічного віку можна запитати: «Як розв’язати цю задачу, використавши лише один кольоровий олівець?» Звичайно, дуже мало дітей самостійно відповідають на таке запитання. Тому я вважаю, що потрібно над цим запитанням поміркувати разом з дітьми.
Давайте візьмемо олівець кольору, що нам подобається найбільше, наприклад, зеленого. Одним олівцем зеленого кольору ми можемо зафарбувати тільки один трикутник (інакше трикутники будуть однаковими). Тепер на малюнку зображено один зелений трикутник і 4 однакових білих трикутники. Звичайно, ще один трикутник у остаточному варіанті відповіді ми можемо залишити білим. Що ж нам робити з останніми трьома трикутниками? Як їх зробити різними, використавши цей же самий зелений олівець? А що як спробувати зафарбувати трикутники не щільно, а малювати в середині трикутників прості візерунки з рисочок, квадратиків, зірочок і т. д.? Тепер всі трикутники стали різними. Завдання розв’язано правильно.

Наступні задачі вже не потрібно так детально обмірковувати з дітьми. Вони вже побачили різні способи розфарбовування, можуть самостійно придумати свої, обрати той спосіб розв’язування задачі, що їм більше подобається і краще відповідає умові.

Задача 2

Уважно подивись на малюнок. Які геометричні фігури на малюнку однакові, а які відрізняються одна від одної? Чим вони відрізняються між собою?
Зроби так, щоб на малюнку не було однакових геометричних фігур.Поміркуй, яку найменшу кількість олівців різного кольору потрібно використати для виконання цього завдання?

При розв’язуванні таких задачі необхідно звернути увагу дітей на те, що геометричні фігури різних типів можуть бути і однакового кольору, але все-таки вони залишаться різними (у цьому випадку вони все одно відрізнятимуться одна від одної принаймні типом).

Задача 3

Намалюй 7 різних прямокутників зеленого кольору.

Які властивості геометричних фігур ми можемо змінювати при розв’язуванні цієї задачі? За умовою задачі ми можемо малювати тільки зелені прямокутники, тому ми можемо змінювати тільки розмір і форму (співвідношення довжини сторін) прямокутників.
Якщо діти змінюють тільки одну властивість (наприклад, розмір) обов’язково зверніть їхню увагу на те, що можна змінювати ще й форму прямокутників. Розв’яжіть разом із дітьми задачу, змінюючи розмір і форму прямокутників. Порівняйте різні варіанти розв’язування, звертаючи увагу дітей на те, як змінюються властивості прямокутників в кожному варіанті.
Обов’язково зверніть увагу дітей на те, що поворот прямокутника не змінює його властивостей (два однакових прямокутника, обернені відносно один одного, залишаються однаковими!).
Як довести цей висновок? Намалюйте принаймні три прямокутника однакового розміру і кольору, обернених відносно один одного.Разом з дітьми виріжте прямокутники і накладіть їх один на одний. Всі вирізані прямокутники збіглися, тобто всі вони однакового розміру. Всі прямокутники однакові. Таким чином наш висновок правильний.

Згодом дітям можна запропонувати розв’язати більш складні задачі, в яких потрібно враховувати зміну одразу ж кількох властивостей — типу, кольору, розміру.

Задача 4

Розфарбуй фігури так, щоб на малюнку не було однакових фігур.Поміркуй, яку найменшу кількість олівців різного кольору потрібно використати для виконання цієї задачі?Ще більше таких завдань і багато інших цікавинок для розвитку мислення дітей Ви знайдете у зошиті Логіки світу» для дітей 4-5 років (1-й рік навчання).

Придбати його можна у видавництві ЛІПС.

Телефонуйте (0612) 68-33-13, (0612) 68-81-08, +38 097-954-74-70, +38 099-972-04-60, +38 073-072-74-79

e-mail: mail@lips.zp.ua


науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України,
автор технології «Логіки світу»
для дітей від 4 до 12 років
Автор: Ірина Стеценко